BLAHOPRIANIE


ČLOVEČE


ŽI


DĚKUJI


DOMOV


SNAHA O ČISTOTU


CO VŠECHNO JE LÁSKA


ODMENA


SLOVÁ


TEBE


ÚSMEV HVIEZD


POČÚVAJ TICHO V SEBE


   
                     BLAHOPRIANIE
                Aj keď s malým omeškaním,
                blahoželám k sviatku.
                V Jeho vôli na dobré všetko mením,
                veď prajem drahému bábätku.


                Želám ti všetko, čo by si chcel/a
                a všetko, čo je pre teba vhodné.
                Aby si dobrým plodom zrel/a
                a obchádzal/a cesty zvodné.


                Dušičke nežné pohladenie,
                čo nech ťa nikdy neopustí.
                Od Neho, až potom odo mňa,
                lebo to On na teba nedopustí.


                Áno, On mi radí ako písať, a vraj:
                Nech sa nešlaháš už bičom!
                Pozerať máš na Synov príklad,
                privedie ťa domov, za Rodičom.

                                                                          Mairad                     ČLOVEČE !
                Hlbina až ku mne hlboká -
                v tebe som sa skryl až k nepoznaniu seba,
                až k nenájdeniu sa v tebe
                v obraze poníženia, slabosti a smrti,
                aký je v Zemi prejavený...


                Je ale deň meniaci tvárnosť vecí!
                Nech vyjaví, že ja v tebe som -
                a ty si mojou ťažkou i slávnou cestou
                Zemou - svetom - vesmírom.


                Nuž, poďme!
                Nech dôjdeme ešte dnes k hranici ťažkých vecí!
                Zajtrajšok je čas novosti všetkého -
                a tú vytvoríme po odpočinku v náručí nebies,
                kde je ticho a mier,
                kde je velebnosť mlčania Boha pred životom i v ňom.

                                                                                                         Božena Cibulková                     ŽI
                Modli sa, a tiež pracuj.
                Nič živé nezatracuj.
                Každá myšlienka tvoja
                môže byť zdroj pokoja.


                Len na tebe záleží,
                či chceš v mieri ticho žiť.
                Neuznávaj svetský klam,
                budeš sám.


                Čo znamená byť tvrdý?
                Vlastniť svetské výhody?
                Vo vnútri to len bolí,
                napätia a nezhody.


                Tak rozváž si, či to chceš,
                či za to stojí tento svet.
                Čo sľúbil muž na kríži?
                Skutočne žiť.


                Urob si z duše nebo.
                Spomeň na slová Jeho.
                Keď v bolesti umieral,
                veril a nezomrel a stal sa Kráľ.

                                                                       Mairad                     DĚKUJI
                Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat.
                Děkuji za bolest, jenž učí mne se tázat.
                Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli,
                bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly.


                Děkuji za slabost, jenž pokoře mne učí.
                Pokoře pro radost, pokoře bez područí.
                Za slzy děkuji, ty naučí mne citu.
                Živým již žalují a křičí po soucitu.


                Pro touhu po kráse děkuji za ošklivost.
                Za to, že utká se láska a nevraživost.
                Pro sladkost usnutí děkuji za únavu.
                Děkuji za ohne vzplanutí i za šumění splavu.


                Děkuji za žízeň, jenž slabost prozradila.
                Děkuji za třízeň, jenž zdokonalí díla.
                Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral.
                Beránku, děkuji, marne si neumíral.

                                                                                     Karel KrylDOMOV
V Tebe s ňou som žil,
tak už som to pochopil.
Dnes viem, tento svet je klbko síl
a rád by som sa navrátil.


V nohách mám tisíce míľ.
Rozumiem, sám som si to zavinil.
Koľko ešte zostáva chvíľ,
aby som všetko očistil?


Odišli sme z domova,
avšak Tvoj hlas nás zavolá.
Zavolá nazad do rozprávky,
kde nepočuť žiadne slová.


Iba lásky objatia,
nežné bozky dojatia.
Vezmi nás naspäť, Otče lásky,
zo zajatia.

                                                                                                                                            Mairad


                     SNAHA O ČISTOTU
                Často vstávam ráno smutný,
                že koho zas stretnem a spoznám v ňom seba?
                Dokedy je ešte tento čas nutný?
                Dokedy sa mi školiť životom treba?


                Však vďaka Ti za pokoj, za lásky záblesky.
                Za to, že ma do nadhľadu dvíhaš.
                Lebo neznášam už sebalásky maniere a vresky
                a trápi ma, ako sa pri nich na mňa dívaš.


                No obavy mám o to, v čom prinášaš dary.
                O kvety, oblohu, o čistý dúšok vzduchu aj vody.
                Veď asi sa stane, že už ľudstvo zmarí,
                vyplieni a znečistí Zemi Tvojej plody.


                Však vďaka aj za tóny, úsmevy a vernosť zvierat.
                Že predošlé predstavy zostali len na smiech.
                A že zajtra ani tie dnešné nebudú ma zvierať.
                Za Tvoju tvár, čo upozorní na hriech,
                za svetlo, čo zasvieti, keď už sa nám chce stmievať.


                Často vstávam ráno smutný,
                lebo sladká je slabosť a vytrvalosť horká.
                Ale rád vidím, čím prestáva byť život mútny,
                že za poctivosť nie je odmenou len kôrka.


                Blahorečím tu aj priateľom, čo ich nebavila maska.
                Čo kráčajú ako ja a patrí im Tvoja náklonnosť a láska.

                                                                                     Mairad                CO VŠECHNO JE LÁSKA
                Láska je hudba z nebes znění,
                láska je studánka osvěžení,
                láska je vánek a duší lehké chvění,
                láska je stálé povznesení.


                Láska je domov a zem, kam se vracíš,
                lásku láskou splácíš,
                láska je naděje,
                co u srdce zahřeje.


                Láska je nebe,
                láska mám Tě vedle sebe,
                láska je teplý dotek dlaní,
                co spočinout smím na nich.


                Láska je srdce milující,
                láska je proud vibrující,
                láska je souznění,
                v jednotu vše promění.


                Láska je světlo bílé,
                co proudí od bytosti milé,
                láska je radost z naplnění,
                láska je cit, nad který není.


                Láska je krůpěj slzy pod víčky,
                láska jsou ústa na klíčky,
                láska je čekání,
                láska nádherné je poznání.


                Láska je úsměv ve tváři,
                láska je když oči zazáří,
                láska je květina,
                ty pro ni jsi jediná.


                Láska je víra,
                láska je vůne,
                láska je písnička,
                láska je paprsek,
                láska je síla,
                láska je něha,
                láska je ozvěna.
                Láska je pozdrav mého srdce,
                láska je, když podáme si ruce,
                láska je cesta drahokamy posetá,
                láska je radost staletá.


                Láska je pohlazení,
                láska je i odpuštění,
                láska je objetí,
                láska je anděl, co přiletí.


                Láska je pokora žití,
                láska je moudrost všeho bytí,
                láska je milost,
                láska je dar Stvořitele.

                                                            Ivo A. Benda                     ODMENA
                Hviezdy, slnko, ďalší deň.
                Takto čas beží, nenápadný.
                Prestal som čakať na priazeň
                chcenia plných dní, únavných.

                Dieťa, žiak, či dospelý,
                v kole rýchlych dní nemyslí,
                na čom tento svet stojí,
                a či len neživí jeho zmysly.

                Človek múdry robí sa.
                Pýcha veliká víťazí.
                Len v bolesti modlí sa.
                Potom zas hlavou múr razí.

                Zákony Výšin, tie neobídeš.
                Ustália sa misky váh, aj keď ich rozhýbeš.
                Možno raz konečne prehliadneš:
                Práve to, čo zasievaš, sám zožneš.

                                                                       Mairad                     TEBE
                Brat môj milý, kam sa náhliš? Kam to kráčaš?
                Veď nezistil si, kde vedie tvoj krok, kde sa strácaš.
                Tvrdíš, že máš svoj cieľ, v diaľke ho vidíš, vraj už i poznávaš.
                Ale dá ti zas to, čo chceš, čo očakávaš?

                Tak zastav sa na chvíľu a rozhliadni sa lepšie.
                Myslíš, že len svojou silou až potiaľto si došiel?
                Kdeže. To On, Všeotec poskytá ti pomoc.
                Nielen keď dobre je, za vidna, ale aj v chorobe a cez noc.

                Je spravodlivý a jediný, čo rozdáva všetko.
                Je všade večný život, jeho cesta, pravda, svetlo.
                Všetkého čo láka dá sa presýtiť a zväčša, čo za námahu nestojí, o to sa snažíš.
                Avšak len On je zmysel, pravý cieľ, jeho sa nikdy nenabažíš.

                Celý tvoj čas kráča popri tebe.
                Otvára ti náruč, i keď si len smietkou v jeho tele.
                Ako každé svoje dieťa, miluje ťa a chce milovať.
                Tak šír radosť, úžitok, buď vitamín a nechci len brať!

                Nebuď oslepený sebou, ani tým, čo ti tu ponúkajú.
                Tomu, kto sa nenechá zviesť sa iné dary rozdávajú.
                Len s pokorou a mierom v duši môžeš siať to, čo chceš aj žať.
                Vzdávaj činmi Jemu vďaku, lásku začni vysielať.

                Máš úplnú slobodu, tak prečo sa zamkýnaš ?
                Veď trápiš ho svojimi omylmi, keď šepká ti, radí a ty nevnímaš.
                On, Všemohúci rád dá každému o čo požiada a istotne ešte viac.
                Ak zjemníš svoje zmysly, tak ver mi, aj ty začneš Ho milovať.

                V onen deň pritúli ťa k sebe nežne a slzy dojatia nedokážeš zakryť.
                I spoznáš, že nebolo ti tak príjemne, že k nemu každý, celý a navždy patrí.

                Tak keď si počul, uvidel si už šľapaje svojich krokov.
                Zostáva len na tebe, či sa nezatúlaš za tých pár rokov.

                                                                                                 MairadPOČÚVAJ TICHO V SEBE
Počúvaj
ticho v sebe
aby zrnko Večnosti
vzklíčilo v Tebe

Posolstvo lásky
chce Ťa osloviť
chce Ti otvoriť
iné dimenzie

Čas plynie
čas sa napĺňa
čas prišiel

Pre hľadajúcich
platí ísť
ako smädný pútnik
ktorý musí nájsť svoj prameň
ševelí modlitbu
až po večné Amen

Človek
ani nevieš
aký je ťažký kríž
srdce je skrýš
malých i veľkých tajomstiev

Viera
je vlastne miera
poznania
schopnosť zachytiť volania

Cesta
naplnená múdrosťou
cesta naplnená Milosťou
je cesta hlasu ticha

S láskou
sa k láske dostanem
uzriem jej Božský diadém

Človek
zamysli sa nad otázkou
ako Hamlet sa zamýšľal
čas zvláštny
ľudský rod napísal

Keď ľudské srdcia
sa otvoria
brány temnôt sa zatvoria

Niekedy
niekde
niekto
nám skríži cestu
náš tieň
ktorý nám nedovolí prekročiť
samých seba

Pre neviditeľný svet
budeme dovtedy neviditeľní
kým sa nezviditeľníme láskou

Svetlo
priťahuje Svetlo
aby si dieťa Moje vzlietlo
žiariť musíš v tme

Staňte sa malými
aby ste sa stali veľkými
v pokore
dozrieva Duch

Človek sa pýta
ale dieťa Svetla vie
že iba láskou smie
kráčať týmto svetom

                                                                                                                                   Vierka Černušková


                     ÚSMEV HVIEZD
                Milujem neskorý večer,
                keď hviezd pohľady nevinné
                zjemnili vzduch a tajuplnosť noci.
                Keď cítim pokoj, že deň sa uzavrel,
                že niet už v ňom povinnosti.

                Čakajú len údy na lahodný oddych
                a myseľ na očisťujúci spánok.
                Viem, že raz už nebude tej moci,
                čo ukula putá a zo starostí každý ich článok,
                že diktát a neistoty vystrieda iný pocit
                a budeme slobodní ako vesmírny vánok.

                                                                                        Mairad                     SLOVÁ
                Vo svete hektiky, do srdca ako paródia,
                vošla mi raz láska tichá, pokojná, jemná ako melódia.
                Povedala, že som prišiel rovnako ako iní,
                a že nevyčíta mi ten pád, tie viny.
                Tak veľa som počul o tej sile Lásky,
                no neveril som, až teraz, keď ma zdobia vrásky.
                Láskavejšie pripadli mi bohatstvá sveta.
                A nevidel som tie pravé, čo skrýva ich prostá veta.

                                                                                        Mairad