Posolstvo BOHA-VEČNÉHO
výjav z 27.2.2001
 
   Ja Som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakoba. Ja Som Boh všetkých pravých prorokov.

   Ja, BOH, Všemohúci, pozdvihujem Svoj Hlas cez Moju prorokyňu a posolkyňu a zameriavam ho na ľudstvo.

   Prestaňte jesť vaše spolustvorenia, ktoré sú vašimi zvieracími súrodencami!

   Prestaňte ich trápiť pokusmi a odňatím slobody, tým, že ich držíte v chlievoch, ktoré sú zvieratám neprimerané! Zvieratá milujú slobodu tak isto ako vy, ľudia.

   Prestaňte najmenšie zvieratá, život v pôde, zabíjať umelými hnojivami, aj maštaľnými hnojmi a podobným!

   Prestaňte vyrúbavať, spaľovať lesy a brať životný priestor zvieratám v lese a na poli. Vráťte im ich životný priestor, lesy, polia a lúky, v opačnom prípade váš osud, ktorý ste si sami naložili, zoberie váš dom, usadlosť a vaše pramene výživy skrz celosvetové katastrofy, ktoré ste vy sami vytvorili vašim správaním proti životu, proti ríšam prírody, vrátane zvierat.

   Ak ľudia Moje Slová znovu odovzdajú vetru, potom pre nich nastane búrka, celosvetový osud a skosí státisíce ľudí - v prvom skrz celosvetové katastrofy, v druhom skrz choroby, ktoré ich prepadnú podobne ako epidémie, a ktoré svojim odvrátením sa od každej duchovnej etiky a morálky naložili zvieratám, čo teraz po tisíckach spaľujú. Kto sa neobráti, tomu sa bude dariť podobne.

   Moje Slovo je vyslovené. Celosvetová apokalypsa prebieha. Kto nechce počuť, bude stále v kratších odstupoch cítiť svoje vytvorené príčiny ako účinky. Ja Som pozdvihol Zem s jej rastlinami, zvieratami a minerálmi ku Mne. Kto naďalej položí ruku na matku Zem so všetkými jej životnými formami, ten tie účinky pocíti.

   Prestaňte trýzniť, zabíjať a vraždiť!

   Prestaňte, vy ľudia, s vašim beštiálnym správaním, ktoré stretne výlučne vás a žiadnu inú bytosť, lebo čo spôsobíte najnepatrnejšiemu z vašich spolustvorení, to robíte Mne a vám samým.

   Je toho dosť! Obráťte sa, inak bude pokračovať žatva, ktorá je vašou sejbou.

   JA SOM ten JA SOM, stále Ten istý, včera, dnes a zajtra, v celej večnosti.