gigantik@gigantik.sk

TVORCOVIA TEJTO STRÁNKY NIE SÚ ČLENMI NIJAKEJ ORGANIZÁCIE,
CIRKVI, SEKTY, ZDRUŽENIA, SKUPINY, SPOLKU ANI NIČOHO PODOBNÉHO,
A TO ČI UŽ NÁBOŽENSKÉHO, SPOLOČENSKÉHO, ALEBO MIMOSPOLOČENSKÉHO CHARAKTERU.

NAJVÄČŠOU SILOU JE LÁSKA
Povinnosť bez lásky činí mrzutým
Zodpovednosť bez lásky bezohladným
Spravodlivosť bez lásky tvrdým
Pravda bez lásky kritickým

Výchova bez lásky rozporuplným
Múdrosť bez lásky vypočítavým
Láskavosť bez lásky pokryteckým
Poriadok bez lásky malicherným

Znalosť vecí bez lásky neústupným
Moc bez lásky násilníckym
Česť bez lásky pyšným
Vlastníctvo bez lásky lakomým
Viera bez lásky fanatickým


Posledná aktualizácia   23. 10. 2013